Responsabilitat i compromís amb la estabilitat municipal

Fer política local vol dir gestionar diners públics en base a uns criteris. Aquests criteris poden variar d’un partit polític a un altre, legítimament. Tot és qüestió de quines prioritats té cadascú. I gestionar aquests diners públics vol dir prendre decisions i això vol dir fer política.

Aquest passat divendres el govern ha portat al Ple la proposta per aprovar la concessió d’un préstec de 200.000€ de la Diputació de Barcelona per fer front a necessitats de tresoreria. Exactament la mateixa operació que el govern anterior va portar al Ple d’abril de 2023 i que es va aprovar només amb els vots del grup de govern perquè el PSC a la oposició va votar en contra, sense oferir cap alternativa millor.

Que hem decidit des de Som Mediona? votar a favor.

Perquè? políticament no calen els nostres vots per aprovar la proposta i podríem votar en contra i fer una crítica airada a com s’estan gestionant els diners de l’Ajuntament. Però des de Som Mediona entenem la política amb un sentit de responsabilitat major. Perquè més enllà dels colors de cada grup, si l’Ajuntament necessita finançament per assumir compromisos, hem de poder facilitar-ne aconseguir-los, perquè no és de rebut que pateixin els proveïdors.

I perquè cal aquest préstec? Doncs per la mateixa raó que calia el préstec que vàrem aprovar al maig del 2023. Perquè l’Ajuntament té una diferencia entre els diners que disposa i els diners que deu a tercers.

I concretament perquè aquests 200.000€ de la Diputació? ho hem explicat unes quantes vegades, però no ens cansarem de fer-ho. Perquè cal que tothom sàpiga realment què ha passat. I malauradament no és una resposta tant simple o curta com un titular o un missatge a xarxes:

  • A mitjans del 2022 una sentencia del Tribunal Constitucional obligava a l’Ajuntament a tornar 150.000 mil euros d’uns impostos de plusvàlues del 2016-2017.
  • Al març del 2023 l’Ajuntament havia de cobrar d’impostos i taxes gestionats de la Diputació més de 200.000€ que havien de servir per pagar factures. Tanmateix la Diputació es va quedar amb 150.000€ per poder tornar les plusvàlues del 2016/17 seguint les indicacions del Tribunal Constitucional.

Això va provocar un desajust financer molt important per l’Ajuntament. L’equip de govern de SOM-ERC va negociar amb la Diputació una operació extraordinària de 200.000 euros, per a poder cobrir aquesta pèrdua de ingressos imprevistos. 

Aquest préstec de la Diputació s’havia de tornar abans del 31.12.2023 i servia per parar el cop i guanyar temps mentrestant es treballava una operació financera més gran (350/500.000) i a més llarg termini (10 anys) per resoldre la retallada de les plusvàlues i les dificultats de tresoreria derivats dels retorn acumulats del préstec de 600.000 euros de la indemnització de Can Paixano, ja explicada en altres ocasions. 

Quan va ser el moment d’aprovar aquesta mesures, i totes les que vàrem plantejar,  el grup del PSC a la oposició va votar en contra, sense oferir alternatives.

Nosaltres ahir, vam votar a favor. Per responsabilitat, tot i ser conscients que la solució definitiva no és aquest préstec puntual, que s’haurà de tornar a finals del 2024.

Quan vam fer el traspàs de govern vam deixar sobre la taula 3 línies de finançament per poder solucionar la situació de tresoreria del moment:

  • Préstec de la Diputació per cobrir la retallada de les plusvàlues del 2016/17, que s’havia de tornar el 31.12.2023 mentre s’obria una operació a 10 anys. El mateix que es presenta ara.
  • 2 operacions de pòlisses amb el BBVA i el Sabadell per import global de 250.000, per fer front a factures i ajustar les diferencies de dates entre la necessitat de pagar factures i els cobraments de subvencions que sempre es reben més tard.

Al llarg d’aquests mesos del govern actual encara estan disponibles 150.000€ de les pòlisses per pagar factures.

  • Amb la impossibilitat, en plena pandèmia, d’aconseguir una subvenció que permetés liquidar el préstec de la indemnització de Can Paixano, des del govern vàrem treballar una operació de préstec d’entre 350 o 500.000€ i a 10 anys per poder ajustar tota la situació financera (cobrir la pèrdua d’ingressos de les plusvàlues retornades, recuperar part del deute pagat dels 600.000€ de la indemnització de Can Paixano,…) i disposar d’un marge financer per acabar de fer net amb les factures pendents.

El Govern actual ens va traslladar que no avançaria en aquesta operació de préstec treballada per nosaltres perquè podria aconseguir una subvenció important de la Diputació de Barcelona, com així ho ha aconseguit fer un altre municipi del Penedès, per un import molt més elevat i també per pagar una indemnització judicial. Des de Som Mediona ens vam fer disponibles a donar suport per aconseguir aquesta subvenció, perquè evidentment és una solució molt millor que el préstec.

Ara per ara aquesta subvenció no ha arribat i la única solució activada des del govern actual és repetir la operació de 200.000€ de la Diputació que ja havíem fet el govern anterior.

A data 14/12/2023 sabem que es poden pagar moltes factures pendents. Ja sigui amb els saldos bancaris actuals (més de 300.000 euros a data 14/12/2023) i/o amb els 150.000 euros disponibles de les pòlisses actuals. També estem convençuts que es pot aconseguir finançament extra, mentre no arriba cap subvenció extraordinària.

Malgrat tot això, nosaltres votem a favor de resoldre coses, perquè nosaltres actuem amb responsabilitat. Sense demagògia ni populisme. I per tant votarem a favor d’allò que en el seu moment ja vam plantejar i preparar nosaltres. I seguirem disposats a ajudar en allò que necessiti el poble i l’ajuntament. Aquesta és la nostra forma d’entendre la política.