Titularitat
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL www.sommediona.cat és Esquerra Republicana de Catalunya, organització inscrita al Registre de Partits Polítics, en data 2 d’agost de 1977, en el foli 208, tom I del Llibre d’Inscripcions, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 166, amb CIF núm. G-08678120, telèfon 934536005, a/e: [email protected].

Condicions d’ús del lloc web
Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal del lloc web o dels serveis que s’hi presten.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

· L’accés i l’ús del lloc web són lliures i gratuïts. Tanmateix, Som Mediona es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.

· Resta prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.

· L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquest lloc web amb finalitats il·lícites o d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.

· Resta prohibida la modificació i/o explotació del lloc web i els seus continguts.

· Som Mediona no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.