I ara?

Després de 4 anys intensos de Govern municipal en aliança, i d’un aprenentatge necessari, creiem que cal superar el calendari electoral i definir un projecte per a Mediona per als pròxims 6-10 anys.

I la nostra proposta és:

1- Promoure projectes i nous espais centrats en les persones (cures, joventut, vellesa…)

2- Desenvolupar una estratègia de gestió forestal i mediambiental

3- Reforçar el suport a l’empresa local

4- Fer un pacte de poble per les noves escoles Fassina i Renaixença

5- Promoure espais de participació: educació, cultura, lleure…

6- Millorar la seguretat i convivència amb objectivitat i consens

7- Habitatge: més i més accessible, refent el POUM

8- Millorar el transport públic i entre nuclis, al nivell de Sant Quintí

9- Consensuar un model d’urbanització digne i econòmicament possible per a Sant Elies i Can Verdaguer

10- Pla d’inversions per garantir aigua a tot el municipi: pous, interconnexió, xarxa

11- Seguir ampliant la generació d’energia pròpia

12- Millorar l’equilibri financer dels serveis municipals

13- Seguir optimitzant l’organització municipal per servir millor el veïnat