INCOHERÈNCIES DEL GOVERN MUNICIPAL, RETALLADES NO!

El govern de Mediona segueix amb la cantarella del forat econòmic deixat per l’anterior consistori. Hem explicat abastament que no és cert. I no només no és cert, si no que abans del canvi de govern vam deixar preparades una sèrie de mesures per tal de poder fer front a totes les despeses fins a principis del 2024.

Per citar algunes d’aquestes mesures: dues pòlisses de crèdit per valor de 250.000€, que no s’ha volgut utilitzar, i una operació financera per valor de 200.000€ amb la Diputació de Barcelona  (que la oposició, ara al govern,  va criticar i que s’ha acabat signant la renovació el mes passat).

A banda de tot això, sabem que l’Ajuntament amb la pujada de l’impost de les deixalles cobrarà 230.000€ extres i que recuperarà 150.000€ que la Diputació va treure a l’anterior govern per tornar plusvàlues mal cobrades del 2016/2017. Tot plegat son 380.000€ d’ingressos extres pel 2024.

Tanmateix, ens consta que el govern ha anat anunciant la decisió de retallar un 20% les subvencions a entitats i AAVV del 2024. Sobre un pressupost anual de 115.000 euros en subvencions a entitats, suposa “estalviar” 23.000€ .

Quasi 400.000€ d’ingressos extres i no es poden dedicar 23.000€ a mantenir les subvencions a entitats i AAVV? No estem d’acord i per això no hem donat suport a aquestes decisions.

Per tot plegat, el no pagament de factures, proveïdors i molt especialment de les entitats es respon més a una estratègia política que no pas a la realitat de la economia municipal. De fet, estem convençuts que si al final es mantenen les retallades de les subvencions, l’any proper es tornarà a la normalitat i l’anunci serà que “s’ha tapat  forat”. Ho recordarem.

Ens posem a disposició del veïns del poble i de les entitats per tal de donar-los les explicacions que calguin per que sàpiguen quina és la realitat.  Retallades, NO!