El treball que fem amb la nostra gent gran

Ens sentim especialment satisfets amb el camí que hem anat fent amb la gent gran del nostre municipi. Malgrat aquesta legislatura ha estat estroncada, i molt pertorbada, pel confinament i les restriccions, la nostra clara intenció i vocació ha estat CUIDAR -en majúscules!- el col.lectiu de la gent gran. I no entrem en mesurar quantitativament les “coses” que s’estan fent. Volem posar en valor la mirada des de la sensibilitat, l’escolta i l’empatia cap a ells. I és òbvi que això s’ha traduït en més quantitat de coses, serveis i dedicació, però seria desafortunat quedar-nos només amb aquest recompte fàcil.

Integrar i tenir en compte tots els cicles vitals és molt enriquidor. De fet és el natural i el que s’ha fet des de sempre a totes les cultures. Permet que els més joves, i no tant joves, ens arrelem en uns referents i que coneguem de primera mà el pas de vida i l’experiència dels qui van de tornada. I en aquesta societat actual que promou l’èxit i l’eterna joventut, buscar ponts de relació amb ells, a través de propostes inter generacionals, és per a nosaltres una prioritat.

I també volem re-significar la paraula vell, sense cap càrrega de menyspreu, ans al contrari, amb un plus molt valuós de saviesa i de coneixement de la vida que la resta, malgrat vulguem, no podem tenir…
Aprofitem les festes de Nadal per acostar-nos a les belles persones velles i gaudim-los! Afluixem el nostre ritme accelerat i situem-nos en el seu, més lent i més atent al present.

L’equip de Som us desitgem un Nadal conscient i abundós amb salut, alegria i bona companyia!