L’Equip

 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Mediona

Jordi Guerrero
Nascut a Barcelona, 44 anys
Autónomo
Cap d’obra en la construcció
Juli Silvestre
Nascut a Barcelona, 48 anys
Economista
Director d’un Grup Cooperatiu d’Empreses socials del Penedès
Maica Sandalinas
Nascuda a Barcelona, 47 anys
Administrativa
Comercial d’higiene Industrial
Marc Gelabert
Nascut a Girona, 50 anys
Licenciat d’Educació Física a l’INEFC
Gestiona el Poliesportiu Antoni Ramallets
Mario Valverde
Nascut a Madrid, 42 anys
Informàtic i Fotoperiodista
Treballa a Reparacions Mediona i Periodismo Digno
Mónica Faix
Nascuda a l’Hospitalet, 43 anys
Autónoma
Propietària del Supermercat La Font del Bosc
Toio Clemente
Nascut a Vilafranca del Penedès, 58 anys
Ex-Director MediMàgic International Festival
Master Tea & Blends a Espai Té
Som veïns, som poble, Som Mediona